Biskupství brněnské

V brněnské diecézi vrcholí synodální proces

Ilustrace
7.5.2022

V sobotu 7. května 2022 v 15.00 hodin se v katedrále sv. Petra a Pavla za účasti obou brněnských biskupů uskuteční diecézní synodální setkání.

Kromě kněží se synodálního setkání účastní také farní koordinátoři a vedoucí synodálních skupin z farností. Po mši budou představeny výsledky diecézního synodálního procesu.

Biskup Pavel Konzbul aktuálně uvádí: „V brněnské diecézi se do synodálního procesu aktivně zapojilo 260 farností, některé se spojily do větších celků. Z celkového počtu 572 zapojených skupin vzniklo šedesát procent pouze pro účely synodálního procesu, čtyřicet procent tvoří společenství, která se již předtím pravidelně scházela. A ještě jedno číslo ze statistiky: z dosud získaných údajů vyplývá, že členy farních skupin tvoří ze šedesáti procent pracující lidé středního věku.“

Odborným zpracováním dotazníků se v brněnské diecézi zabývá trojice expertů na sociologii, statistiku a práci s lidskými zdroji,

Více tematických informací https://www.biskupstvi.cz/synoda
 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality