Biskupství brněnské

Misionářky Donum Dei pro Sirotčinec sv. Terezie v Loumbila v Burkina Faso

Ilustrace
13.4.2022

Misijní rodina pracujících misionářek Donum Dei, která v Brně vede restauraci Živá voda pod Petrovem, založila v roce 1995 v Loumbila (Afrika, Burkina Faso) Sirotčinec sv. Terezie.

Toto centrum přijímá a doprovází sirotky a děti v nouzi od narození až do 18 let. Od svého vzniku přijal tento sirotčinec více než 600 dětí. Všem zde misionářky poskytují ubytování, stravu, pečují o ně, umožňují jim školní docházku, aby získaly vzdělání, a tím i naději na lepší budoucnost.
V současnosti se v sirotčinci starají o 45 dětí, od novorozeňat až do čtrnácti let.

Misionářky o sirotčinci píšou:

„Milí přátelé misií,
dovolte nám dnes vyprávět příběh jedné naší misie, příběh Sirotčince sv. Terezie v Loumbila v Burkina Faso (Afrika).
Sirotčinec sv. Terezie od dítěte Ježíše založily v roce 1995 Pracující Misionářky Neposkvrněné jako centrum, které přijímá a doprovází sirotky a děti v nouzi od narození až do 18 let. Od svého vzniku přijal tento sirotčinec více než 600 dětí. Všem poskytujeme ubytování, stravu, pečujeme o ně, umožňujeme jim školní docházku, aby získaly vzdělání, a tím i naději na lepší budoucnost.

V současnosti se v sirotčinci staráme o 45 dětí, od novorozeňat až do čtrnácti let. Přesněji je to 13 kojenců a dále děti v předškolním a mladším školním věku. Kromě toho pečujeme rovněž o více než 150 dětí mimo náš domov, které se vrátily do svých rodin, avšak my je i nadále doprovázíme, zajišťujeme jim úhradu školného a - pokud je to možné - tak i stravu.

Životní náklady však stále narůstají a naše prostředky jsou limitovány. To je jeden z důvodů, proč se na vás obracíme s prosbou o pomoc, abychom se mohly lépe starat o děti, které to potřebují. Pokud byste se chtěli podílet na výchově dětí, nabízíme možnost využití „adopce na dálku“. Pro lepší orientaci zde uvádíme přehled nákladů na vzdělání v Burkina Faso.

100 euro na 1 rok pro dítě v předškolním a mladším školním věku /65.000 FCFA/
150 euro na 1 rok pro dítě na základní škole /100.000 FCFA/
180 euro na 1 rok pro studium na střední škole /120.000 FCFA/
915 euro na 1 rok pro studium na vysoké škole /600.000 FCFA/

Samozřejmě je možné darovat libovolnou částku dle vašich možností.
Děkujeme vám z celého srdce za vaši všestrannou pomoc, která nám pomáhá v našem poslání a péči o děti, které nám svěřil Pán.
Kéž vám sv. Terezie, patronka tohoto sirotčince, žehná a žehná také vašim rodinám.“

Příloha

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality