Biskupství brněnské

Fotogalerie z pouti k blahoslavenému Karlu I.

Ilustrace
5.4.2022

Fotogalerie z pouti za obnovu víry v rodinách k bl. Karlu Rakouskému u příležitosti 100. výročí jeho smrti, která se konala v kostele Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě v klášteře sester těšitelek.

Po společné modlitbě u ostatků bl. Karla Habsburského byla slavena slavnostní mše svatá, kterou celebroval Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský. Zpěvem provázel pěvecký sbor z Moravské Nové Vsi.

Fotogalerie
Foto: Dušan Kadlec