Biskupství brněnské

Synodální proces v brněnské diecézi aktuálně

Ilustrace
6.4.2022

Biskup Pavel Konzbul, diecézní koordinátor pro synodální konzultaci XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody „Z a synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“, zveřejnil k 31. březnu 2022 aktuální údaje z brněnské diecéze.

„Nyní zpracováváme 562 výstupů synodních skupin. Největší část tvoří výstupy z farností, kterých se zapojilo 260. K nim můžeme připočítat 13 výstupů z různých modlitebních společenství, pět výstupů ze skupin řeholníků a řeholnic a další výstupy, například od pracovníků Radia Proglas, od anglického společenství v Brně, od společenství lidí s handicapem Vstaň a choď, a podobně,“ uvádí biskup Pavel Konzbul.

„Diecézní koordinátoři svěřili zpracování a tvorbu podkladů třem odborníkům-sociologům, kteří byli rovněž aktivně zapojeni ve farních synodních skupinách a mají potřebné vzdělání a praxi. Účastníci skupin se nejvíce zabývali tématem „Na společné cestě“, kde v diskuzích například zaznělo, že: Farnost je tlukoucí srdce, je oporou člověku od narození do smrti. Druhým tématem z pohledu četnosti bylo „Naslouchat“, který přinesl názor, že: Doba covidová byla jistým restartem. ..“

Diecézní fáze synody bude zakončena při liturgii v sobotu 7. května 2022 v 15.00 hodin v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla, po ní bude také představena syntéza diecézní fáze synody,“ připomíná biskup Pavel Konzbul.
 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality