Biskupství brněnské

Již 250 ukrajinských uprchlíků nalezlo v brněnské diecézi domov díky spolupráci s farnostmi

Ilustrace
30.3.2022

Farnosti brněnské diecéze ve spolupráci s Biskupstvím brněnským a Diecézní charitou Brno zajištují ubytování a doprovodné služby lidem přicházejícím z Ukrajiny. Do dnešního dne se zapojilo přes 50 farností, jejich prostřednictvím našlo nový domov už 250 osob.

"Obracím se k vám všem v této těžké době, tentokrát nejen s další žádostí o modlitby, ale také s prosbou o konkrétní pomoc v duchu evangelijních slov: „ … byl jsem na cestě a ujali jste se mě……Tam, kde je to možné, postarejme se o přijetí ukrajinských obyvatel a jejich podporu v době, kdy si sami nemohou pomoci. Nabídněme jim podle možností přístřeší v našich farních budovách, domovech, ve volných objektech vhodných k bydlení, nabídněme jim pomoc a doprovázení lidmi z našich farních společenství… A počítejme s tím, že tato pomoc může být dlouhodobá..." Těmito slovy se v polovině března obrátil brněnský biskup Vojtěch Cikrle na farní společenství, řády, kongregace a ostatní církevní organizace.

Odezva je úctyhodná, farní společenství hned přistoupily k přípravě na přijetí uprchlíků, jejich ubytovávání, zajištění základních životních potřeb a doprovázení v běžných životních situacích. „Chtěl bych poděkovat všem, kdo na tuto výzvu okamžitě reagovali a do svých domovů či církevních budov přijali ukrajinské obyvatele ohrožené válkou,". dodává nyní biskup Vojtěch Cikrle, který v pátek předsedal modlitbám za mír v zaplněné katedrále na Petrově.

V Brně jsou také slouženy mše v ukrajinštině.

Úlohou Diecézní charity Brno je zajišťování odborné pomoci, vyřízení oprávnění k pobytu, zajištění sociálních dávek, odborného sociálního poradenství, tlumočení. Nabídky ubytování a ukrajinské uprchlíky propojují koordinátoři Charity s jednotlivými farnostmi, které pak přicházející osoby ubytovávají s ohledem na jejich potřeby a přání. Například koordinátor ze Znojma Michal Martinka uvádí: „Skupina 20 dobrovolníků od farnosti sv. Kříže připravuje už třetí týden prostory pro asi 60 lidí z Ukrajiny. Je to v prostorách dominikánského kláštera, který bylo potřeba nejprve vyčistit, vymalovat a vybavit vším potřebným. Nyní čeká 30 útulných pokojíků na své první obyvatele.

Děkuji všem, kdo se zapojili do pomoci, protože situace pro lidi, kteří k nám přichází, opravdu není lehká. Charita má v plánu být jim na blízku tak dlouho, jak bude potřeba,“ vyjádřil své poděkování ředitel Charity Oldřich Haičman.

Diecézní charita Brno provozuje pro občany Ukrajiny i Odbornou linku, na kterou se mohou přicházející lidé telefonicky obrátit (+420 605 209 615). Pracovníci zajišťují její provoz od pondělí do neděle a přijímá hovory v českém, ruském i ukrajinském jazyce.
 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality