Biskupství brněnské

Církevní školy brněnské diecéze pomáhají Ukrajině

Ilustrace
24.3.2022

Kromě Diecézní charity také církevní školy brněnské diecéze pomáhají Ukrajině.

Biskupské gymnázium v Brně po vyřízení nezbytné administrativy přijalo ke studiu dva ukrajinské studenty. „Jejich noví spolužáci je přivítali v modrém a žlutém oblečení a pohotově secvičenou ukázkou ukrajinských písní. Ty zazněly i v rámci Dne pro Ukrajinu, který nabídl dobročinný prodej výrobků, perníčků a sladkostí i stužky, placky a odznaky v ukrajinských barvách s výtěžkem téměř 30 000 Kč. Nechyběla ani společná modlitební podpora v kapli školy. Ve spolupráci s organizací Post Bellum byl uspořádán také workshop na téma „uprchlictví“,“ říká Marie Pospíšilová z brněnského biskupství..

Týden s Ukrajinou se sbírkou, jarmarkem a dalšími doprovodnými akcemi uspořádalo pro své studenty také Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno. Sousední Cyrilometodějská církevní základní škola již přijala prvních 25 ukrajinských žáků a momentálně zařizuje potřebná povolení i pro další děti.

Jak zmiňuje i nejnovější číslo Katolického týdeníku, Církevní střední zdravotnická škola Brno na Grohově ulici pořádá mj. i finanční a věcnou sbírku na výrobu a kompletaci traumasetů první pomoci pro zraněné ve válce.

Dobročinným pekařským trhem i modlitbou desátku růžence o přestávkách se zapojili studenti Katolického gymnázia Třebíč. Podařilo se jim shromáždit cca 30 000 Kč. Sbírka oblečení, hygienických potřeb, léků a trvanlivých potravin i nabídka stužek a ostatních maličkostí vyjadřujících podporu Ukrajině proběhla též na školách Kolpingova díla ve Žďáru nad Sázavou. Pomoc s ubytováním a volnočasové aktivity, sbírky i zajištění stravování v Jihlavě zařídily Křesťanská základní škola a Střední škola sociální.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality