Biskupství brněnské

Synodální cesta ve farnostech brněnské diecéze

Ilustrace
18.4.2022

O průběhu synodální cesty ve farnostech brněnské diecéze aktuálně informuje biskup Pavel Konzbul: „Na Popeleční středu 2. března 2022 byla v naší diecézi ukončena farní etapa synodální cesty.

K tomuto datu jsme obdrželi 503 výstupů z farních skupin a na některé opozdilce ještě s nadějí čekáme. Synodní skupiny byly tvořeny především lidmi v produktivním věku a dominantní bylo téma „Na společné cestě“ a téma „Naslouchat“. Povzbudivá je skutečnost, že při setkáváních převažovala atmosféra vzájemné důvěry a více než dvě třetiny skupin chtějí ve vzájemném kontaktu pokračovat. Z předběžné analýzy také vyplývá, že nejsilnější je touha po církvi a farnosti jako živém společenství.“

Nyní se budou získané výstupy zpracovávat.


„Diecézní fáze synody bude zakončena při liturgii v sobotu 7. května 2022 v 15.00 hodin v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla, po ní bude také představena syntéza diecézní fáze synody. Všem, kdo se zapojili modlitbou a osobní účastí, děkujeme,“ uvádí biskup Pavel Konzbul.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality