Biskupství brněnské

Zemřel profesor Květoslav Šipr

Ilustrace
11.3.2022

V pondělí 28. února 2022 zemřel prof. ThLic. MUDr. Květoslav Šipr, CSc. Rozloučíme se s ním v pátek 11. března při mši svaté v 11.00 hodin v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně – Husovicích. Po mši svaté bude jeho tělo uloženo do rodinného hrobu na Ústředním hřbitově v Brně.

Parte ZDE


Prof. ThLic. MUDr. Květoslav Šipr, CSc., se narodil v Brně 23. června 1934 a po většinu svého života zůstal Brnu věrný. V Brně absolvoval základní a střední školu i lékařskou fakultu (1958). Krátce působil na interním oddělení nemocnice v Dačicích, odkud jej před Vánocemi 1958 přímo z nemocnice odvezla Státní bezpečnost do věznice v Brně-Bohunicích, krátce nato mu brněnský Krajský soud vyměřil desetiměsíční trest ztráty svobody pro „podvracení republiky“ za činnost mezi brněnskou mládeží.

Po odpykání trestu téměř po tři desetiletí pracoval v Dřevohosticích v okrese Přerov jako venkovský obvodní lékař. V roce 1968 se podílel na založení Díla koncilové obnovy i na sdružování českých katolických lékařů. Byl prvním praktickým lékařem, který u nás dosáhl hodnosti kandidáta věd. Podílel se na zakládání univerzit třetího věku a v roce 1983 založil první českou akademii třetího věku. Od roku 1988 pracoval na II. interní klinice Fakultní nemocnice v Brně u svaté Anny, krátce na to založil Ústav rodinného lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V roce 1993 se habilitoval a v roce 1998 byl jmenován profesorem. V roce 2003 dokončil studium teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v roce 2005 dosáhl titulu ThLic.

Vyučoval na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, na Cyrilometodějské teologické fakultě a na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a byl hostujícím profesorem téměř na desítce zahraničních vysokých škol. Po deset let byl reprezentantem České republiky v Evropské akademii učitelů praktického lékařství. Publikoval přes 130 původních vědeckých prací a přednesl na 150 sdělení na vědeckých zasedáních, převážně na konferencích s mezinárodní účastí. Byl tajemníkem Rady pro bioetiku České biskupské konference, členem Papežské akademie pro život, čestným členem České geriatrické a gerontologické společnosti, nositelem pamětních medailí Masarykovy univerzity, Univerzity Palackého v Olomouci, Trnavské univerzity a Biskupství brněnského. K jeho hlavním odborným zájmům patřila komunikace lékaře s nemocnými a etické aspekty počátku lidského života.

V roce 2006 se zasloužil o to, aby byl na Masarykově univerzitě v Brně ve spolupráci s Biskupstvím brněnským a občanským sdružením Hippokrates zahájen v rámci Univerzity třetího věku kurz Živá teologie – Spirituální dimenze člověka. Později byl prof. Šipr iniciátorem a organizátorem pořádání kurzů Spirituální dimenze člověka Brněnské akademie třetího věku.
 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality