Biskupství brněnské

Bohoslužba připomene výročí úmrtí Luigiho Giussaniho

Ilustrace
22.2.2022

V únoru si připomeneme 17. výročí úmrtí Mons. Luigiho Giussaniho, zakladatele hnutí Comunione e Liberazione. Při této příležitosti bude v úterý 22. února 2022 v 18.00 hodin celebrovat brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul děkovnou mši v kostele sv. Augustina v Brně. V přímém přenosu přenáší Radio Proglas.

Milánský kněz Luigi Giussani, jenž by se letos dožil sta let, po kněžském svěcení (1945) pokračoval ve studiích teologie, která završil doktorátem. V tomto období si začal uvědomovat, že se přes plné kostely objevuje zejména u mladých lidí hluboká krize víry, která se jim zdála být odtržena od běžného života. Giussani se proto rozhodl opustit akademickou dráhu, aby se věnoval výuce studentů na státním gymnáziu a pomohl jim ukázat krásu i racionálnost víry. Postupně se kolem něho shromáždilo velké množství mladých a vzniklo hnutí Comunione e Liberazione. Od poloviny 60. let Giussani vyučoval Úvod do teologie na Katolické univerzitě v Miláně. Soubor jeho nejznámějších přednášek byl publikován ve třech svazcích nazvaných "Na cestě" (jde o knihy Náboženský smysl, Původ křesťanského nároku a Proč církev, které všechny existují i v českém překladu).

Hnutí Comunione e Liberazione se začalo šířit ve školách, univerzitách, farnostech i pracovištích a postupně překročilo italské hranice. Dnes působí ve více než 90 zemích světa (v České republice v Praze, Brně, Jihlavě a Olomouci). Základem hnutí je zkušenost zrání ve víře a výchova jeho příznivců ke křesťanské dospělosti. Tomu slouží především každotýdenní katecheze nazývané školy komunity (v Brně probíhají na faře u sv. Augustina).

(Zpracoval Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.)
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality