Biskupství brněnské

Emeritní generální vikář Jiří Mikulášek oslaví osmdesátiny

Ilustrace
7.2.2022

Děkan a první prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla a bývalý dlouholetý generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek oslaví 5. února 2022 své osmdesáté narozeniny.

Při této příležitosti jsme otci Jiřímu Mikuláškovi položili několik otázek:
Otče, Jiří co považujete v současné době za nejdůležitější?
"Abychom jako církev dokázali nabízet společenství církve jako domov, kde se všichni cítí být přijati."

Celý text ZDE

Životopis Mons. Mgr. Jiřího Mikuláška

Jiří Mikulášek se narodil 5. února 1942 v Brně, kde také maturoval na Průmyslové škole elektrotechnické a poté byl osm let zaměstnaný jako technik v brněnské Zbrojovce. Od roku 1968 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci a v roce 1973 přijal v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení.
Jako duchovní pak působil v řadě farností brněnské diecéze (Jedovnice, Ostrov u Macochy, Blansko, Hovorany, Brno-dóm), v letech 1992 – 2019 byl jejím generálním vikářem. V roce 1994 byl jmenován druhým prelátem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, v roce 2008 byl zvolen jejím děkanem a I. prelátem. V Jubilejním roce 2000 jmenoval Svatý otec Jan Pavel II. Jiřího Mikuláška "prelátem Jeho Svatosti". Při příležitost 225. výročí založení brněnské diecéze ocenil generálního vikáře brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělením medaile sv. Petra a Pavla za obětavou kněžskou službu.
Jiří Mikulášek je také autorem řady knih - např. Kde by se vzalo to dobro? (1999), Stříbrné vteřiny (2000), Sejdeme se v nebi (2003), Přichází král (2005), Sešívané srdce (2007), Někdo tě má rád (2015) - v nichž přináší čtenářům krátké příběhy pro povzbuzení na jejich cestě k Bohu. Namluvil také dvě CD – „Všem“ a „Ke tvé chvále zpívám“, která doplňují další příběhy a malá životní ohlédnutí.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality