Biskupství brněnské

Centrum pro rodinu pamatuje také na rozvedené

Ilustrace
30.1.2022

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno nabízí už mnoho let pastorační programy pro rozvedené. „Vnímáme, že rozvedení v církvi potřebují duchovně načerpat a povzbudit po rozpadu manželství nebo dlouhotrvajícího vztahu.

Impuls k prvnímu diecéznímu setkání dal tehdejší generální vikář Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, který poukázal na podobné aktivity ve Francii,“ říká Jana Jakešová, koordinátorka pastoračních programů.

V roce 2009 se podařilo uskutečnit první diecézní setkání pro rozvedené a z dotazníků zpětné vazby vyplynulo, že účastníci mají velký zájem o další aktivity. V současnosti pravidelně nabízí Centrum pro rodinu tři programy – duchovní setkání (nabízí prostor pro modlitbu, adoraci, ztišení, zamyšlení nad tématem, setkání ve společenství i mši svatou), diecézní setkání (nabízí zajímavé přednášky z psychologie a církevního práva, ale také možnost sdílení a duchovní podporu, koná se pravidelně v době postní před Velikonocemi a je otevřené účastníkům i z jiných diecézí) a duchovní obnovu (může pomoci se duchovně obnovit a upevnit, rozvíjet schopnost nacházet spokojenost v dalším životě a umět se vyrovnat s nastalou životní situací).

Rozvedení se začali také pravidelně scházet v rámci svépomocné skupiny, označují se jako Společenství Naděje.

Bližší informace o programech naleznete: https://www.crsp.cz/nabizime/duchovni-programy/
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality