Biskupství brněnské

Konference o církvi v době pandemie

Ilustrace
28.1.2022

V pátek 28. ledna 2022 proběhne na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích konference s názvem „Církev v době pandemie“. Teologové a religionisté na ní budou hledat odpověď na otázku, jak naplňování úkolu církví ovlivnila pokračující pandemie.

Poslání církví je v posledních desetiletích nejen v rámci ekumenického dialogu reflektováno pomocí tzv. teorie konstitutivních prvků církve. Církev se podle ní uskutečňuje v podobě svědectví (martyrie), bohoslužby (liturgie), služby potřebným (diakonie) a společenstvím samotným (koinonie). Konference se chce zaměřit na to, jak do uskutečňování a poslání církve zasáhla pokračující pandemie z roku 2020 a v souvislosti s ní hygienická opatření přijímaná v České republice. Jak nabyté zkušenosti a jejich reflexe mohou přispět k promýšlení života a služby křesťanů v české společnosti a k lepší připravenosti na další krizové situace, resp. odezvě na pokračující pandemii? Byla role církví ve společnosti pandemií a opatřeními posílena nebo marginalizována a mohly církve tuto změnu ovlivnit? Na tyto a podobné otázky budou v jednotlivých oblastech hledat odpovědi teologové a religionisté napříč konfesemi společně s účastníky konference z řad široké veřejnosti.

Konference je možné se v omezeném počtu zúčastnit prezenčně nebo online. Zájemci se mohou registrovat u Karla Šimra (simr@tf.jcu.cz).
Aktualizované informace ke konferenci jsou k dispozici na adrese http://www.diakonickateologie.cz/

Tisková zpráva ZDE

Plakát
 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality