Biskupství brněnské

Petrov: Slavnostní zpívané nedělní nešpory

Ilustrace
16.1.2022

Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně pořádá od roku 2017, kdy se slavilo 240. výročí založení Biskupství brněnského, slavnostní zpívané nedělní nešpory.

Nyní je tady modlitba již pravidelná, vždy třetí neděli v měsíci v 17.30 hodin se v hlavním chrámu diecéze, v katedrále sv. Petra a Pavla, modlí slavnostní zpívané nedělní nešpory.
Všichni jste srdečně zváni.

Plakátek
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality