Biskupství brněnské

Synoda naslouchá věřícím. Přípravný dokument pro konzultační fázi synodálního procesu

Ilustrace
9.10.2021

Generální sekretariát biskupské synody vydal a Vademecum, které mají být vodítkem pro synodu o synodalitě, která bude zahájena 9. - 10. října v Římě a 17. října v jednotlivých místních církvích. V roce 2023 ji zakončí shromáždění ve Vatikánu. Překlad dokumentu se připravuje.

Naslouchat "bez předsudků". Ujmout se slova "s odvahou a parresií". Dialog s církví, společností a ostatními křesťanskými vyznáními. Generální sekretariát synody zveřejnil Přípravný dokument a Vademecum, které mají naznačit hlavní směry, jimiž se bude ubírat cesta synody věnované synodalitě. Dokument má být především "nástrojem", který usnadní první fázi naslouchání a konzultací Božího lidu v místních církvích. Konzultační fáze začne letos v říjnu a skončí v dubnu 2022. Vademecum je koncipováno jako "příručka", která nabízí "praktickou podporu" diecézním referentům při přípravě Božího lidu. Obsahuje online modlitby, příklady z nedávných synod, slovníček pojmů pro synodální proces. "Nejde o knihu pravidel", ale o "průvodce, který má podpořit úsilí každé místní církve".

Více ZDE

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality