Biskupství brněnské

Olympijský kaplan našim sportovcům na dálku žehná

Ilustrace
23.7.2021 - 8.8.2021

Při svém proslovu ke sportovcům předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach připomněl olympijské heslo: Rychleji, výše, silněji. „Jde o slova francouzského dominikánského kněze Henri Didona, jednoho z přátel Pierra de Coubertina, zakladatele novodobých olympijských her,“ připomíná kaplan českého olympijského týmu P. Oldřich Chocholáč z brněnské diecéze. „I olympijské hnutí tato slova používá překvapivě v latině – Citius, Altius, Fortius. Těsně před zahájením olympijských her v Tokiu bylo toto heslo Mezinárodním olympijským výborem na návrh jejího předsedy doplněno o slovíčko - společně. Nově tak toto olympijské motto zní „Citius, Altius, Fortius – Communiter.“ I přes obtíže spojené s pandemií celý svět společně upřel své zraky na sportovce, aby je alespoň na dálku povzbuzoval a prožíval s nimi jejich sportovní úspěchy i prohry.

„Prosím všechny o modlitbu za naše sportovce i celý realizační tým, zvláště v této obtížné době, aby sportovci ve zdraví mohli co nejlépe zúročit svou pětiletou přípravu na hry v Japonsku,“ poznamenává kaplan Oldřich, který tentokrát pouze na dálku z České republiky požehnáním doprovází české sportovce, kteří se na něj mohou skrze např. sociální sítě kdykoliv obrátit. Olympijské hry v Japonsku budou zakončeny slavnostním ceremoniálem v neděli 8. srpna 2021.