Biskupství brněnské

Sv. Cyril a Metoděj již 8 let zdobí Petrov

Ilustrace
6.7.2021

Trávník lemující cestu na petrovské návrší zdobí od roku 2013 nový památník svatého Cyrila a Metoděje. Ten 6. června 2013 slavnostně odhalil a požehnal brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Do soutěže o návrh na ztvárnění památníku svatého Cyrila a Metoděje, kterou v roce 2011 vyhlásilo brněnské biskupství, bylo předloženo dvacet devět návrhů. Odborná porota udělila první místo soutěžnímu návrhu sochaře Vladimíra Matouška a architekta Radima Horáka, jejichž návrh ocenila jako „řešení pokorné, soudobé, výrazné i sdělné, přinášející do souvislosti místa svébytný tvar, který obstojí vedle stávajících soch sv. Petra a Pavla“.

Svatí Cyril a Metoděj jsou nejen patrony Evropy, ale také spolupatrony katedrály svatých Petra a Pavla a zároveň celé brněnské diecéze, každého z nás. Jejich památník u hlavního chrámu diecéze je symbolickým poselstvím pro další generace, že jsou pro nás tito hlasatelé víry důležití, že pro nás i naši zemi mnoho znamenají a že je jejich dědictví živé. Středem památníku prochází kříž. Návštěvníci, kteří se kolem katedrály procházejí v noci, mohou zahlédnout světlo, které ve tvaru kříže obě postavy vyzařují. Toto vyjádření má hlubokou symboliku. Svatí Cyril a Metoděj měli srdce zapálené láskou k Bohu a jejich životy byly prozářeny jeho světlem. Také zářili zevnitř. Proto byli schopni proměňovat životy našich předků i následujících generací…“ uvedl v publikaci „Petrov - mozaika malých zastavení a vzpomínek“ brněnský biskup Vojtěch Cikrle.