Biskupství brněnské

Poutní stezka Romea Strata

Ilustrace
13.5.2021

Území Moravy protíná dálková poutní stezka Romea Strata, která vede do Říma.
V roce 2018 vznikla Evropská asociace Romea Strata s cílem znovuobjevit a představit starobylou poutní stezku víry a kultury Romea Strata, která v minulosti vedla od Baltského moře až do Říma a fungovala jako spojnice mezi západem a východem. Romea Strata, v překladu doslova „Římská cesta“, je označení pro síť poutních stezek (www.romeastrata.org).

Poutnictví v sobě od pradávna neslo kulturní význam a obohacení. Romea Strata vznikla na uzlech obchodních cest, které byly později užívány jako stezky věřícími poutníky obohacovanými na každém kroku o nové zkušenosti. Cesta proměňovala člověka, který se vydal na cestu, v poutníka a vedla ho do svého nitra tak, aby po příchodu do Říma pohlédl na hrobky apoštolů Petra a Pavla jako nový člověk.

Úsek jihomoravské části stezky spojuje místa s bohatou duchovní a kulturní tradicí. Protíná místa Velehrad, Křitny, Brno, Rajhrad a Mikulov. Trasa je vedena členitou vrchovinou Chřibů s četnými vyhlídkami a množstvím archeologických lokalit. V rozmezí měst Brna a Křtiny prochází nádhernou přírodou Moravského krasu a jižní část cesty, která se napojuje na rakouskou trasu, lemují nekonečné vinohrady a jedinečná dominanta Pálavy s vrcholky Pavlovských vrchů.

V květnu 2021 půjdeme „prošlápnout“ poutní stezku z Velehradu do Mikulova a, bude-li to dovolovat situace, budeme pokračovat přes Rakousko do severoitalského města Aquileia. Putování jihomoravskou částí stezky je rozděleno na šest etap a účastníci se mohou rozhodnout, na které etapě se připojí a kam až dojdou. Začátek poutě je naplánován na neděli 16. května. V 8.30 bude na Velehradě sloužena mše svatá s požehnáním poutníků a poté se vykročí směrem na Klimentek. Při závěrečné etapě v pátek 21. května vyjdou poutníci z Mikulova a na hranicích předají štafetu rakouským organizátorům. Podrobnosti cesty jsou popsány na www.cirkevnituristika.cz.

Kterýkoliv úsek cesty lze projít kdykoliv i při soukromých poutích. Celé léto je před námi, tak nazujme boty a vydejme se na pouť!

Bc. Petra Dolíhalová, vedoucí Oddělení církevní turistiky brněnského biskupství

Romea Strata

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality