Biskupství brněnské

Papež o svaté Terezii z Avily: Výjimečná žena v dějinách církve i společnosti

Ilustrace
20.4.2021

Avilský biskup José Gil Tamayo obdržel poselství papeže Františka v souvislosti s mezinárodním kongresem o sv. Terezii z Avily, který připomíná půl století od jejího prohlášení za učitelku církve.

Třídenní kongres (12. - 15.4.) s názvem "Výjimečná žena" zorganizovaly katolické univerzity z Avily a Eichstättu-Ingolstadtu společně s řádem bosých karmelitánů.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210413papez-o-svate-terezii-z-avily-vyjimecna-zena-v-dejinach-cirkve-i-spolecnosti