Biskupství brněnské

Petrov ozdobily desítky umělců z daleké historie i z dneška

Ilustrace
19.4.2021

Umělcům minulosti, kteří se podíleli na jedinečné výzdobě katedrály sv. Petra a Pavla, dominuje Ondřej Schweigl (1735-1812), který se stal po dlouhou dobu rozhodujícím umělcem činným při výzdobě kostela i jeho vybavení, souvisejícího s přeměnou kostela v katedrálu.

K řadě zvučných jmen historie, se ve 20. a 21. století připojují novodobí tvůrci – desková křížová cesta po obvodu chrámu od brněnského sochaře Jiřího Marka je originální tím, že prvních několik zastavení umělec vytvořil v padesátých letech minulého století, a když koncem 20. století své dílo dokončil, byl jeho umělecký rukopis zcela jiný.

Kromě kaple Zvěstování Páně (O. Schweigl) byla v roce 2005 v severním vchodu katedrály zpřístupněna nová adorační kaple Těla Kristova, jejíž oltář i interiér navrhl a realizoval velehradský umělec Otmar Oliva.

K současným dílům patří také památník sv. Cyrila a Metoděje nedaleko chrámu autorů Vladimíra Matouška a Ing. arch. Radima Horáka, který v Jubilejním roce 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu 6. června 2013 slavnostně požehnal biskup Vojtěch Cikrle.

„Brněnský tvůrčí tým architektů Michal Říčný-Petr Todorov- Magdalena Říčná, kteří jsou autory nových prvků v presbytáři katedrály, se nyní připojují k těm, jejichž stopa bude na Petrově nesmazatelně zaznamenána,“ konstatuje brněnský biskup Vojtěch Cikrle v souvislosti s přípravami na svěcení nového obětního stolu na Petrově.

Počátky chrámu na petrovském kopci sahají až do 70. let 12. století. V období gotiky prošel kostel několika přestavbami. Při jedné z nich, kolem roku 1500, bylo původní zasvěcení svatému Petrovi rozšířeno na zasvěcení sv. Petrovi a Pavlovi. Během třicetileté války kostel vyhořel a jeho obnova proběhla ve dvou barokních fázích v letech 1651-52 a 1743-46. Roku 1296 byla u kostela zřízena kolegiátní kapitula a když papež Pius VI. bulou z roku 1777 potvrdil zřízení Biskupství brněnského, byl kostel sv. Petra a Pavla povýšen na katedrálu.

Po archeologickém průzkumu, který probíhal v katedrále na počátku 90. let minulého století, je pro veřejnost zpřístupněna románsko-gotická krypta, která je dnes využívána zejména jako zajímavý prostor pro expozice Diecézního muzea. V roce 2005 byla v chrámu na Petrově otevřena také trvalá expozice s názvem Klenotnice katedrály, v níž mohou návštěvníci shlédnout bohoslužebné textilie, monstrance, kalichy a další předměty. Klenotnice katedrály se tak vedle románské krypty a výhledu z jižní a severní katedrální věže stala další nabídkou pro turisty a návštěvníky Petrova.