Biskupství brněnské

Pan profesor Jiří Sehnal jubilantem

Ilustrace
15.2.2021

Významný český muzikolog a hudební historik Prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. oslaví v těchto dnech devadesáté narozeniny (nar. 15. února 1931 v Radslavicích u Přerova).

V letech 1950–1955 vystudoval obor hudební věda a estetika na Univerzitě Palackého v Olomouci). Pracoval v Univerzitní knihovně Olomouci (1955–1958), v dokumentaci Výzkumného ústavu zelinářského ČSAZV v Olomouci (1958–1964), v Oddělení dějin hudby Moravského muzea v Brně (1964–1994). V roce 1992 se habilitoval a roku 1997 byl jmenován univerzitním profesorem. V letech 1992–2011 přednášel dějiny hudby na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Pan profesor Sehnal byl v letech 1991 až 2009 organologem brněnské diecéze a stál u zrodu Jednoty Musica sacra. V roce 2016 mu brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle udělil medaili sv. Cyrila a Metoděje.