Biskupství brněnské

Biskup Vojtěch Cikrle zřídil novou farnost Brno-Nová Líšeň

Ilustrace
30.12.2020 - 8.1.2021

K 1. lednu 2021 zřizuje brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle novou farnost, a to farnost Brno-Nová Líšeň.

Právě zde na líšeňském sídlišti se již řadu let připravuje stavba nového kostela Ducha Svatého. Myšlenka na vybudování místního kostela se zrodila ke konci 80. let minulého století. První mše byla v sídlištním komplexu slavena před třiceti lety - o první neděli adventní 2. 12. 1990. Tehdy byl pro bohoslužbu využit prostor kulturního střediska. V roce 1992 byla založena „Nadace pro radost", která začala shromažďovat prostředky pro stavbu nového kostela a duchovní péče byla svěřena salesiánům.

Projekt byl rozvržen do několika fází: od stavby prostor pro volnočasové aktivity dětí a mládeže až po stavbu kostela s komunitním centrem. Díky štědrosti dárců vzniklo Salesiánské středisko mládeže „Salesko“, které se postupně rozrůstalo a v současné době poskytuje své služby více než tisícovce dětí. Zároveň se zde utvořilo mladé společenství křesťanů, které se v počtu asi tří set osob prozatímně schází k nedělním bohoslužbám v tělocvičně.

Završením stavební etapy má být kostel Ducha Svatého jako duchovní centrum téměř dvacetitisícového sídliště se zázemím pro farnost. Současně má poskytovat prostory pro charitní, kulturní i vzdělávací aktivity nabídnuté všem obyvatelům. Jedná se o další duchovní stavbu v jihomoravské metropoli po roce 1990.

Administrátorem nové farnosti byl jmenován kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla ThLic. Petr Šikula, který je zároveň farářem původní líšeňské farnosti u kostela sv. Jiljí. P. Pater Šikula uvádí: „Základní kámen budoucího kostela Ducha Svatého v Brně-Líšni požehnal 27. září 2009 při své návštěvě jihomoravské metropole papež Benedikt XVI. V roce 2019 se uskutečnila architektonická soutěž na návrh kostela s komunitním centrem a porotou bylo nejvíce hlasů přiděleno návrhu z ateliéru architektů Jana Soukupa a Jana Trčky z Plzně. Před novou farností nyní stojí nemalý úkol: ve spolupráci s Nadací pro radost a architekty finalizovat projekt, připravit podklady pro stavební řízení a zároveň zajistit finanční prostředky k realizaci stavby. Předpokládané náklady se pohybují kolem 120 milionů, přičemž 70 milionů je potřeba ještě získat.