Biskupství brněnské

Advent a Vánoce opět na webu

Ilustrace
9.12.2020 - 16.12.2020

Nadcházející čas adventu nám dává možnost zamýšlet se nad podstatou smyslu života, položit si otázku, jaké hodnoty jsou ty pravé a důležité a naopak které se řadí k těm pomíjivým a postradatelným.

Internetové stránky www.KrestanskeVanoce.cz vycházejí vstříc zájmu nejširší veřejnosti o duchovní programy během vánoční doby a nabízejí přehled programů, které každoročně probíhají v čase adventu a Vánoc v křesťanských farnostech a sborech a na mnoha místech se staly již tradiční součástí svátečních dní závěru roku starého a začátku nového. Návštěvníci si tak mohou mezi programy v adventním čase vybrat pokojnou alternativu k předvánočnímu shonu a v čase Vánoc. I přes současná omezení zde najdou možnosti jak prožít atmosféru křesťanských Vánoc a vnímat jejich duchovní poselství.

Myšlenka pozvat nejširší veřejnost k návštěvě betlémů a dalších adventních a vánočních programů se podobně jako Noc kostelů rozšířila s jednotným vizuálním stylem do celé České republiky, a to především prostřednictvím internetových stránek www.KrestanskeVanoce.cz, které poskytují přehled adventních a vánočních programů.

Aktuální situace si letos vyžádala úpravu internetových stránek. Návštěvníci si nově mohou jednoduše vyhledat např. roráty, adventní duchovní obnovy, možnost pro svátost smíření, adventní koncerty, půlnoční bohoslužby, bohoslužby pro děti, živý betlém, vánoční besídky, údaje o termínech otevření kostela pro návštěvu betlémů, vánoční koncerty, jesličkové pobožnosti, obnovu manželských slibů, děkovné bohoslužby na Silvestra. Nabídka je rozšířena o přenosy a záznamy programů dostupné prostřednictvím internetové sítě a inspirace pro domácí prožívání adventu vánočních svátků.

Hlavním grafickým mottem jednotného vizuálního stylu je kometa, která je symbolem nejen Vánoc, ale také adventu jako období hledání a očekávání. Nápis, který kometa nese, zve návštěvníky k prožití křesťanských Vánoc, k návštěvě betléma, nebo jiného vánočního programu pořádaného ve farnostech a sborech. Kometa je obklopena vzájemně propojenými hvězdami.

V současné chvíli je zapojeno více než 60 farností a sborů z různých míst České republiky a připraveno je přes 550 programů a na 30 inspirací.