Biskupství brněnské

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Ilustrace
27.10.2020 - 10.11.2020

Přinášíme vám výzvu předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, ohledně dodržování aktuálních nařízení Vlády ČR.

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu,
v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky. Právní názory na tuto věc mohou být a jsou různé.

Celý text https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201027vyzva-predsedy-cbk-k-dodrzovani-aktualnich-vladnich-narizeni