Biskupství brněnské

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc říjen 2020

Ilustrace
9.10.2020

Modleme se, aby ti, kdo mají jakoukoli pravomoc v Božím lidu, ji vykonávali pro dobro všech a pro šíření evangelia

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201007nalehavy-umysl-apostolatu-modlitby-papeze-frantiska-na-mesic-rijen-2020