Biskupství brněnské

Biskup Konzbul požehná kostel v Brně - Lesné

Ilustrace
12.9.2020

V sobotu 12. září bude při mši v 11.00 hodin požehnán kostel blahoslavené Marie Restituty v brněnském sídlišti Lesná. Bohoslužbě, kterou v přímém přenosu odvysílá Radio Proglas i TV Noe bude předsedat brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul. Při mši se uskuteční sbírka na vybavení kostela.

Brno-Lesná je nejmladší farností jihomoravské metropole. Byla zřízena biskupem Vojtěchem Cikrlem 1. ledna 2005. Rok předtím se podařilo dokončit stavbu Duchovního centra P. Martina Středy a bl. Restituty, které se od počátku chápalo jako první fáze budoucího kostela. Záměr vybudovat v Lesné kostel pochází již z roku 1968, následující politická situace ho však realizovat neumožnila. Věřící se scházeli v provizorních podmínkách – v sále Drutisu v sídlišti Lesná. Již brzy po sametové revoluci se začaly shromažďovat finanční dary na stavbu chrámu a pokračovalo se i po dokončení duchovního centra. Se samotnou stavbou kostela blahoslavené Marie Restituty se začalo v září 2017 a definitivně dokončena byla v květnu 2020. První bohoslužba v ještě ne zcela dokončeném chrámě se konala 17. listopadu 2019.

V současné době v kostele pravidelně probíhají mše svaté, přičemž vnitřní vybavení chrámu je zatím stále ještě provizorní. Na definitivní vybavení probíhá sbírka. Po realizaci nového interiéru tak bude kostel bl. Marie Restituty Kafkové dokončen a následně posvěcen.

Duchovní centrum navrhl architekt Zdeněk Bureš, vlastní kostel je dílem architekta Marka Štěpána. Obě stavby jsou architektonicky propojeny v jeden celek. Na věži je instalováno zvonohra, kterou tvoří 16 zvonů od zvonařky Leticie Vránové-Dytrychové. Věž zároveň slouží pro veřejnost jako vyhlídka na Brno. Kostel je postaven díky darům věřících, a to nikoli pouze z farnosti Brno-Lesná, ale z celé republiky i ze zahraničí. Duchovním správcem farnosti je P. Pavel Hověz, jehož zásluhou se dílo blíží ke zdárnému završení.

(Z Tiskové zprávy Římskokatolické farnosti Brno-Lesná)

Plakátek ZDE

Více informací zde:
https://farnostlesna.cz/slavnostni-zehnani-noveho-kostela/