Biskupství brněnské

Informace k současné epidemiologické situaci

Ilustrace
7.9.2020

Od 25. července 2020 platí v celé České republice povinnost nosit roušky na vnitřních hromadných akcích nad 100 lidí, což se týká také bohoslužeb. Dále byla omezena kapacita akcí ve vnitřních prostorech na 500 osob. Při větším počtu přítomných je třeba zajistit samostatné sektory pro 500 osob.

Rozhodnutím generálního vikáře brněnské diecéze Pavla Konzbula ze dne 31. srpna 2020 a v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24. srpna 2020 mohou s platností od 1. září 2020 návštěvy Biskupství brněnského vstupovat do jeho prostor pouze s ochrannou rouškou na ústech a nosu.

Další informace o mimořádných opatřeních na webu ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/

Např. tyto:
Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani-1.pdf

Mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani-2.pdf