Biskupství brněnské

MSKA mění název na „Cyrilometodějskou křesťanskou akademii“

Ilustrace
24.6.2020 - 27.6.2020

Na valném shromáždění v sobotu 20. června 2020 schválilo vedení Moravsko-slezské křesťanské akademie několik důležitých bodů, mimo jiné i nový název. Ten odkazuje na sv. Cyrila a Metoděje a akademie se jím mimo jiné zavazuje k budování vztahů a k otevřenosti, k celoživotnímu vzdělávání v křesťanském učení i k ekumenickému dialogu.

Více ZDE