Biskupství brněnské

Rok 2021: Katedrála na Petrově představí nový presbytář

Ilustrace
21.5.2020

V den památky posvěcení katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově, která se každoročně připomíná 21. května, si budeme za rok připomínat již 130. výročí posvěcení hlavního chrámu brněnské diecéze.

Protože počátky chrámu na petrovském kopci sahají až do 70. let 12. století a následně prošel několika přestavbami, není známo, kdy byl chrám vysvěcen. Výročním dnem památky posvěcení brněnské katedrály byl tedy stanoven 21. květen. Právě v tento den roku 1891 posvětil v pořadí osmý sídelní biskup brněnské diecéze a pozdější olomoucký kardinál František Saleský Bauer nový jedenáct metrů vysoký oltář katedrály zhotovený z limbového dřeva, který zdobí postavy dvanácti apoštolů.

V únoru 2019 byla vyhlášena výtvarná soutěž o návrh úpravy liturgického prostoru v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, aby došlo ke sjednocení dominantních prvků v současném presbytáři. Z předložených návrhů byl porotou nejvýše oceněn ideový návrh tvůrčího kolektivu Ing. arch. Michala Říčného, Ing. arch. Petra Todorova a Ing. arch. Magdaleny Říčné. Dle sdělení architekta Petra Todorova již v těchto dnech probíhají přípravy k realizaci projektu, aby mohlo slavnostní posvěcení nového obětního stolu a dalších prvků v liturgickém prostoru proběhnout v plánovaném termínu 21. května 2021.

„Jako první krok byla vypracována přesná výrobní dokumentace, dle které budou jednotlivé předměty zhotovovány,“ uvádí Petr Todorov. „ Na tomto základě byl vytvořen digitální model, který byl na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Fakulty strojní VUT v Brně prověřen z hlediska pevnosti, stability a únosnosti. Dále byly zahájeny podrobné konzultace s příslušnými řemeslníky – kovolitci, modelářem, specialistou na patinaci a kameníkem a byly provedeny segmenty dílčích pracovních modelů pro prověření dimenzí, proporcí a měřítka bronzových struktur. Nyní probíhá specifikace technologických postupů, příprava modelů jednodušších částí a chystají se vzorky povrchů bronzu a jeho patinace,“ upřesňuje architekt.

Kromě interiéru katedrály, která je vyhledávána poutníky i turisty, je možné na Petrově navštívit i další místa. Po archeologickém průzkumu, který probíhal v katedrále na počátku 90. let minulého století, je pro veřejnost zpřístupněna románsko-gotická krypta, která je dnes využívána zejména jako zajímavý prostor pro expozice Diecézního muzea. Kromě kaple Zvěstování Páně byla v severním vchodu katedrály zpřístupněna nová adorační kaple Těla Kristova, jejíž oltář i interiér navrhl a realizoval velehradský umělec Otmar Oliva.

V roce 2005 byla v chrámě otevřena také trvalá expozice s názvem Klenotnice katedrály, v níž mohou návštěvníci zhlédnout bohoslužebné textilie, monstrance, kalichy a další předměty. O několik metrů výše se nabízí jedinečný výhled z jižní a severní katedrální věže.

Nový presbytář

Nový presbytář

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality