Biskupství brněnské

Cesta světla

Ilustrace
12.4.2020 - 19.4.2020

"K vybavení kostela patří sochy a obrazy, které nás uvádějí do dějinných událostí, jež se staly před mnoha staletími, ale mají paralely v životě každého z nás. Mezi nimi zastává zvláštní místo čtrnáctidílný cyklus nazývaný křížová cesta, který popisuje poslední události Kristova života. V pobožnostech křížové cesty rozjímáme o bolestných událostech Ježíšova života, které předcházely ukřižování. Máme přitom znovu prožít, jak okolnosti jeho života udělaly ze zmatených, ustrašených a do sebe zahleděných učedníků a učednic přesvědčivé nositelé radostné zvěsti – evangelia, " říká brněnský biskup Vojtěch Cikrle.


A dodává: " Velikonoční pobožnost Cesta světla byla poprvé oficiálně slavena v římských katakombách v roce 1990. Můžeme vstoupit do fascinujících a radostných událostí následujících po Ježíšově zmrtvýchvstání a připojit se k těm, kteří jsou ohromeni hloubkou a smyslem všeho, co se začalo odvíjet od onoho velikonočního rána, kdy ženy nalezly prázdný hrob. Zároveň jsme pozváni, abychom spolu s apoštoly a dalšími lidmi uznali Ježíše Krista za svého Pána a Boha."

Cesta světla je ke stažení ZDE