Biskupství brněnské

Sbírka na pomoc italským zdravotníkům

Ilustrace
29.3.2020

Milosrdní bratři v Brně vyhlásili sbírku na pomoc jejich řádovým nemocnicím v Itálii. Na severu, ale i v Římě jich řád provozuje několik a všechny jsou dnes v první linii boje s nákazou COVID-19.

Ano, v České republice v těchto dnech sami vedeme těžký boj, aby se šíření koronaviru co nejvíce zpomalilo a ideálně zastavilo, ale nezapomínejme na to, že jsou země, kde je situace mnohem horší. V Itálii nemocnice nezvládají nápor nemocných, zdravotníci jsou na hranici úplného vyčerpání a mnozí z nich jsou sami nakažení, trpí nedostatkem zdravotnického materiálu a přístrojů potřebných pro ošetřování nakažených, chybí plicní ventilátory a další. Tamní milosrdní bratři proto prosí o pomoc ze světa,“ vzkazují milosrdní bratři.

Prosíme, pokud je to ve vašich možnostech, pomozte i Vy! Své dary můžete posílat na číslo konta 1341663309/0800 s variabilním symbolem 2020.

Veškerý výtěžek ze sbírky bude použit v řádových nemocnicích milosrdných bratří v Itálii, kde milosrdní bratři a jejich spolupracovníci ošetřují nakažené koronavirem.
Aktuální informace o situace v těchto nemocnicích naleznete na stránkách www.milosrdni.cz.
Za všechny dary a modlitby velké Díky!


Bc. Vít Pospíchal, MPA
sekretář provinčního delegáta
Hospitálský řád sv. Jana z Boha - Milosrdní bratři
Vídeňská 7, CZ - 639 00 Brno
tel./fax: +420 543 165 319, mobil: +420 721 967 289
vit.pospichal@milosrdni.cz
 

Plakát