Biskupství brněnské

Slavnost Zvěstování Páně – 780 let poutního místa Vranov u Brna

Ilustrace
25.3.2020

Ve středu 25. března 2020 v 18.00 hodin bude Televize Noe a Radio Proglas přenášet mši z jednoho z nejvýznamnějších poutních míst brněnské diecéze – z mariánského chrámu ve Vranově u Brna. Bohoslužbě bude předsedat brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul.

Právě v tento den před 780 lety se v místních lesích zjevila Panna Maria slepotou nemocnému zbloudilému šlechtici maršálkovi Vilému z Rožmberka a požádala ho, aby postavil kostel. Jak uvádějí na svých webových stránkách bratři pauláni: „Vilém neotálel a začal horlivě stavět. Poté, co byly položeny základy z dubového dřeva, došlo v neděli , v den Vtělení Páně roku 1240 k zázračnému uzdravení – Vilémovi se navrátil zrak. Tuto pradávnou legendu zaznamenal paulánský řeholník František Talbert. Soška nalezená na místě zjevení je zde od té doby stále uctívaná a zobrazuje Pannu Marii jako dívku, v okamžiku Vtělení, s hlavou mírně nakloněnou, s rozpuštěnými vlasy, s téměř sepjatýma rukama – aby do jejich dlaní mohl každý poutník vložit své prosby a své „Ano s Marií Tobě, Bože“.

Více na www.dc-vranov.cz

Modlitba za manžele a rodiny

Všemohoucí Bože,
buď pochválen za množství darů,
kterých se na Vranově dostalo generacím věřících
skrze úctu k izraelské dívce Panně Marii.

Maria zůstala věrná svému prvotnímu rozhodnutí
a my obdivujeme plody její vytrvalé věrnosti.

Marie je nám blízko v nesnadných zápasech života,
zvláště v úsilí zůstat ti věrní ve složitostech doby.

Prosíme tě, pomáhej nám.
Pomáhej našim rodinám.
Pomáhej ženám v naději stát se moudrými matkami.
Pomáhej mužům v trpělivosti a věrnosti.
Pomáhej manželům navzájem si odpouštět,
a tak napodobovat tebe, Boha, který vždy odpouští.

Na přímluvu Panny Marie Vranovské o to prosíme
skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.

Vojtěch Cikrle

S církevním schválením Biskupství brněnského č.j. EP/1237/16 ze dne 8. 12. 2016