Biskupství brněnské

Pokyny brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s epidemií onemocněním COVID-19

Ilustrace
11.3.2020

Vzhledem k tomu, že ve velkých a živých farnostech brněnské diecéze , kde se účastní nedělních bohoslužeb až několik set věřících, je obtížné zajistit nařízený počet 100 osob, uděluje brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro věřící brněnské diecéze po dobu trvání mimořádných opatření dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Pokyny brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho ze dne 11. 3. 2020:

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ohledně shromáždění osob a v návaznosti na ně na výzvu ČBK v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 uděluje brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro věřící brněnské diecéze po dobu trvání mimořádných opatření dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. Ježíše Krista je možné v těchto případech přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě.

Kněží jsou povinni zajistit, aby se žádné mše svaté neúčastnilo více než sto osob. (Ve farnosti je možné využít technické možnosti, které se dnes nabízejí, například přenos mše prostřednictvím webkamery.)

  • Starší a nemocní se mají bohoslužeb účastnit prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu.
  • Věřící, kteří mají příznaky respiračních nemocí, mají podezření z nákazy koronavirem nebo se cítí oslabeni, ať se zdrží účasti na bohoslužbách. To stejné platí pro kněze, ministranty a pomocníky při liturgii.
  • Je třeba dočasně odstranit z kropenek svěcenou vodu.
  • Doporučuje se dle možnosti umístiti dezinfekční gely ke vstupu do kostela a vybídnout věřící k jejich užívání.
  • Svaté přijímání mají kněží podávat jen na ruku.
  • Obřad pozdravení pokoje bude při bohoslužbě vynechán.