Biskupství brněnské

Popeleční středa 2020

Ilustrace
26.2.2020

Popeleční středou (letos 26. února) vstupuje katolická církev na celém světě do postní doby. Bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně bude v 17.30 hodin předsedat brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

Pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul bude mít na Popeleční středu mši v 19.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů) v Brně.

Popeleční středa v liturgickém kalendáři katolické církve je středa, která předchází 1. postní neděli a označuje začátek postní doby. V tento den kněz na znamení pokání a obrácení uděluje popelem při bohoslužbě znamení kříže na čelo (= popelec) a říká: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš" nebo „Obraťte se a věřte evangeliu". Popel, symbol smrti a nicotnosti bytí, se získává ze spálených ratolestí posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli. Popeleční středa je pro věřící jedním ze dvou dnů přísného postu (druhým je Velký pátek).

Pro chvíle ztišení a rozjímání, které k této době patří, nabízí své prostory také Diecézní muzeum v Brně (Petrov 1).