Biskupství brněnské

Pozvání k zapojení se do Noci kostelů 2020

Ilustrace
6.2.2020

Všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR zveme k připojení do Noci kostelů 2020, která bude, stejně jako v předchozích letech, opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku ...

Více ZDE

Letošní Noc kostelů se bude konat 5. června 2020.