Biskupství brněnské

Setkání hnutí a komunit v Brně

Ilustrace
3.2.2020

Přesně po dvaceti letech, kdy se na Petrově setkali zástupci hnutí a komunit působících v České republice, se zde ve čtvrtek 30. ledna odpoledne sešlo společenství zástupců působících v Brně.

Toto setkání, které proběhlo v přátelské atmosféře, svolal Mons. Jiří Mikulášek, kterému byla vloni svěřena služba doprovázení pro hnutí a komunity, kterých v Brně i v mnoha farnostech brněnské diecézi působí dvacet. Povzbuzující byla také účast diecézního biskupa Vojtěcha. Cílem této první schůzky bylo vzájemné seznámení. Po krátkém představení spiritualit, zaměření a poslání jednotlivých společenství, otec biskup Vojtěch všechny přítomné povzbudil slovy „Nebojte se! To, co děláte, je něco, co musí zůstat v Kristu a musí zůstat ve společenství církve“. V závěru všichni vyjádřili přání, uspořádat společné modlitební setkání.

Hnutí a komunity se setkávají také pravidelně několikrát v roce na úrovni národní. Již mnoho let také slouží při národní pouti na Velehradě. „Jedním z darů Ducha naší době je bezesporu rozkvět církevních hnutí, která jsou velkým motivem naděje pro církev a pro lidi. Bůh i skrze tato hnutí otevírá církvi nové cesty do budoucnosti, nový pohled na vanutí a působní Ducha Svatého – stejně jako kdysi o Letnicích,“ řekl Jan Pavel II.

Hana Frančáková, Fatimský apoštolát v ČR
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality