Biskupství brněnské

Slavnostní zpívané adventní nešpory na Petrově

Ilustrace
15.12.2019

Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně zve opět na slavnostní zpívané nedělní nešpory, které se konají v neděli 15. prosince 2019 od 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality