Biskupství brněnské

Modlitba o přímluvu blahoslavené Restituty Kafkové

Ilustrace
29.11.2019

Milosrdný Bože,

děkujeme ti za blahoslavenou mučednici Marii Restitutu,
v níž jsi nám dal příklad ochotné služebnice a statečné ženy.

Neúnavně sloužila nemocným a slabým
a hájila víru a lidskou důstojnost
i za cenu pronásledování a ztráty života.

Dej i nám sílu, abychom svou víru věrně žili
a vyznávali, že v kříži je spása, život a naděje.

Chraň a posiluj pronásledované
a zmírni bolesti všech nemocných a trpících.

Je-li to ve shodě s tvou vůlí,
uděl nám na přímluvu blahoslavené sestry Restituty milost,
o kterou tě prosíme…..

Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.


S církevním schválením Biskupství brněnského
ze dne 10. ledna 2019 č.j.: Ep/1274/19

 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality