Biskupství brněnské

Homilie brněnského diecézního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho při národní pouti do Říma

Ilustrace
12.11.2019

Homilie brněnského diecézního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho při národní pouti do Říma k 30. výročí kanonizace sv. Anežky České, kterou pronesl na zahájení pouti v bazilice Santa Maria Maggiore v pondělí 11. listopadu 2019.

Milí spolubratři v biskupské, kněžské a jáhenské službě,
milé sestry a bratři zasvěceného života, milí poutníci,

od převratných událostí podzimu roku 1989, které u nás přinesly pád totalitního režimu bez použití násilí, a jejich předzvěsti - kanonizaci svaté Anežky České, jsme po třiceti letech na místě, kde to pro nás a naši zemi začalo. Přijeli jsme vzpomínat, děkovat a prosit. Nepřijeli jsme na výlet, ale na pouť. Od výletu očekáváme, že něco uvidíme, něco zažijeme. Naproti tomu od pouti očekáváme zázrak proměny našeho života. Zázrak, ve kterém vyjdeme ze svých stereotypů, ze setrvačnosti ve své zabydlenosti a přiblížíme se k pochopení klíčových událostí svého života, k lepšímu pohledu na svůj vztah k Bohu, ke společenství církve, k lidem blízkým i vzdáleným, ke společnosti, ve které žijeme. Očekáváme, že očima víry pochopíme nejen velikost a krásu svého lidství, ale rovněž tak svou křehkost a omezenost.

Celý text ZDE
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality