Biskupství brněnské

35 let od návštěvy Matky Terezy

Ilustrace
8.11.2019

Při příležitosti 35. výročí návštěvy Matky Terezy v Brně pořádá Biskupství brněnské v pátek 8. listopadu 2019 vzpomínkový večer.

Program zde.

Po děkovné mši svaté v brněnské katedrále se začátkem v 17.30 hodin se uskuteční vzpomínkové setkání po 35 letech. Návštěvníkům bude nabídnuta například autentická nahrávka proslovu Matky Terezy v katedrále sv. Petra a Pavla v pátek 10. listopadu 1984 i krátký záznam svědectví ženy, která jí tehdy tlumočila a po celý pobyt v naší zemi doprovázela. Po té zaznějí vzpomínky pamětníků a myšlenky papeže Františka ze slavnosti svatořečení Matky Terezy z Kalkaty na Svatopetrském náměstí v Římě 4. září 2016.

Výběr z proslovu Matky Terezy v Brně v roce 1984:

…Byla doba v Kalkatě, kdy jsme neměli cukr pro naše děti. Jedno malé dítě, staré asi 4 roky, hinduistické dítě, slyšelo, že matka Tereza nemá cukr. Toto dítě přišlo domů a řeklo svým rodičům: "Já nebudu jíst cukr 3 dny a chci ho dát matce Tereze."
Toto malé dítě milovalo velikou láskou, protože darovalo, co mělo.
…Hlad není jenom po chlebu, je také hlad po lásce, po Božím Slově. Nahota není jen nedostatek oděvu, nahota je také ztráta důstojnosti, čistoty, ztráta míru. Bezdomovectví není jen nedostatek domu z cihel, bezdomovectví je také být vyvržen, nemilován, vyhnán, prostě vyřazen ze společnosti. V dnešní době, kdy každý je tak zaměstnán, mnoho lidí je velmi osamělých, prostě nechtěných. Tam právě má přicházet vaše láska, moje láska, aby se osamělí cítili milováni.…

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality