Biskupství brněnské

Akce k významným výročím v listopadu 2019

Ilustrace
4.11.2019

V rámci oslav nadcházejících listopadových výročí se v Brně uskuteční tyto akce:

v pondělí 4. 11. 2019 v 16.00 hodin v aule Biskupského gymnázia Brno panelová diskuse s názvem Rok 1989 – významný mezník novodobých dějin a ohlédnutí za 30 roky svobody křesťanství v naší zemi.

K výročí 35 let od návštěvy Matky Terezy v Brně bude v katedrále sv. Petra a Pavla v pátek 8. 11. 2019 v 17.30 hodin sloužena mše svatá a poté v sále na Petrově 2 vzpomínkové setkání s názvem „Historická návštěva očima pamětníků“.

V předvečer 30. výročí sametové revoluce, v pátek 15. listopadu 2019 v brněnské katedrále proběhne po mši svaté v 17.30 hodin „Večer díků za svobodu“ s hudebním doprovodem a závěrem tradiční Nikodémova noc.

V den výročí, v neděli 17. listopadu 2019, bude v katedrále sv. Petra a Pavla v 10.30 hodin slavena pontifikální bohoslužba, které bude předsedat brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle . Mši doprovodí Brněnský katedrální sbor a Beseda brněnská. V 18.00 hodin zazní koncert Filharmonie Brno.

Oslavy v areálu brněnského Petrova završí 19. 11. 2019 „Hold sv. Anežce České“. Od 17.30 hodin v sále Petrov 2 zaznějí „Střípky vzpomínek na Národní pouť do Říma v roce 1989“. Poté bude v 19.00 hodin celebrovat v katedrále sv. Petra a Pavla pontifikální bohoslužbu brněnský diecézní biskup Mons. Vojtěch Cikrle. V listopadu bude v katedrále k vidění i doprovodná výstava „Třicet let svobody v brněnských křesťanských dílech“.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality