Biskupství brněnské

Jan Pavlíček: Jáhenské svěcení – co se změnilo?

Ilustrace
3.10.2019

Přinášíme zamyšlení bohoslovce brněnské diecéze z 5. ročníku a jáhna Jana Pavlíčka:

"Původně jsem si myslel, že napíšu o tom, že jediná změna je v oblečení, místo kleriky a rochety nosím teď albu a štolu, a to ještě nakřivo, a bude hotový tento článek. Ovšem abych byl pravdivý, těch změn je několik. Ta nejviditelnější je samozřejmě v oblečení a v jiné službě u oltáře, ovšem nejvíce na sobě pozoruji tu změnu vnitřní, a to konkrétně ohromný pokoj a radost. Jsou to již skoro tři měsíce, co jsem byl vysvěcen, a radost a pokoj mě neopustily. Ale jsem realista a vím, že to tak nebude napořád, že přijdou krize, a proto si to snažím co nejvíce užívat.

Další změnou je hlásání Božího slova a život z evangelia naplno. Uvědomuji si, že čím víc čtu Boží slovo, tím více se mi zarývá pod kůži, a tím lépe ho můžu uvádět v život v každodenních situacích. Být naplno s Kristem, s živým Slovem. Věřit evangeliu, učit evangelium a žít evangelium. Nakonec bych řekl, že tou nejzásadnější změnou, kterou pozoruji , je ta, že mě stále více lidí prosí o modlitbu a svěřuje mi svoje radosti a starosti. Být s lidmi a modlit se s nimi a za ně, vnímám jako svůj úkol do dalších měsíců a let."
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality