Biskupství brněnské

100. výročí narození P. Bohuslava Buriana

Ilustrace
18.10.2019

V pátek 18. října 2019 v 18.00 hodin při mši svaté v Dražovicích u Vyškova, které bude předsedat pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul, vzpomeneme 100. výročí narození P. Bohuslava Buriana (16. 10. 1919 - 29. 4. 1960).

Jak uvádí duchovní správce farnosti Dražovice P. František Nechvátal: „Tento kněz brněnské diecéze a oběť komunistické totality slavil v Dražovicích 6. července 1947 svoji primiční mši svatou. O svátku Božího těla v roce 1949 na Zelném trhu v Brně přečetl téměř celý, komunisty tehdy zakázaný pastýřský list československých biskupů, než ho příslušníci StB zatkli. Pomáhal převádět přes státní hranici do Rakouska lidi pronásledované komunisty. V roce 1952 byl odsouzen k 20 letům těžkého žaláře. Prošel několika komunistickými věznicemi a uranovými doly u Jáchymova. V důsledku krutého mučení a zanedbání lékařské péče zemřel ve věznici na Mírově 29. dubna 1960.

V říjnu letošního roku vydalo Karmelitánské nakladatelství knihu o jeho životě „Říkali mu Pistolník“ napsanou historikem Františkem Kolouchem.
 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality