Biskupství brněnské

Marek Štěpán vzpomíná: Bylo svěží ráno…

Ilustrace
27.9.2019

Jednou z osobností, která je úzce spojena s návštěvou Svatého otce Benedikta XVI. v Brně před deseti lety, je architekt Marek Štěpán. Byl autorem výtvarného řešení plochy tuřanského letiště. V souvislosti s blížícím se výročím jsme ho poprosili o krátký rozhovor.

• Jak vzpomínáte na specifický úkol, kterým bylo proměnit letištní plochu v liturgický prostor ke konání papežské mše?
Bylo to velmi rychlé, intuitivní a radostné. Od startu návrhu k realizaci to byly tři měsíce, což je hodně málo. Vše muselo být navíc zkoordinováno na všech stranách církevních i státních. To je na biskupství, biskupské konferenci, Vatikánu, ale i farnosti, na straně druhé pak na městu, kraji, státu, kanceláři prezidenta, na straně třetí pak s dotčenými orgány - od hygieny po bezpečnost. Rychlost byla silným motivem k jednání a dohodě na všech stranách. Mám takovou žlutou vzpomínku - jak jsme jezdili na žlutých vespách po obrovském areálu kontrolovat probíhající práce. Nebo takovou vzpomínku růžovou, jak jsem jel foukat ke sklářům do severních Čech koule na kříž (mimochodem svou barvu získaly přidáním pravého zlata do skla), a pak je z montážní plošiny osazoval. Celý úkol byl tedy pro mne tedy mnohovrstevnatý.

• Naši metropoli posléze obohatily Vaše artefakty, které obyvatelům i návštěvníkům několikahodinový pobyt hlavy katolické církve v Brně stále připomínají. Kde je můžeme najít?
Ano, je to tak. Je to jednak kříž stojící na Petrově a kotva je umístěna u přístaviště brněnské přehrady. Kříž vznikal s ohledem na trvanlivost z nerezu a bronzu. Obě jeho ráhna mají prolomení směrem dovnitř ve tvaru X. Kříž je bez korpusu, je doplněn foukaným sklem v místě hřebů. Ty symbolizují pět ran Kristových. Kříž při své výšce 12 metrů váží pouze necelou jednu tunu. Prototyp konstrukce byl vyvinut pro použití v prostředí Národních kulturních památek.
U kotvy to tak nebylo, měla se recyklovat, ale zachránila se naprosto spontánně. Jedenáctimetrová kotva je symbolem naděje, a právě ta byla průvodním tématem návštěvy Benedikta XVI. v Brně.

• Co pro Vás osobně návštěva papeže Benedikty XVI. v Brně znamenala a jak na ni vzpomínáte?
Uvědomuji si jedno jednání s kardinálem Guido Marinim, které jsem měl na starosti. Proběhlo na brněnském biskupství. Byl velmi dobrým vyjednavačem a přesně věděl, kde má zatlačit a kde ne, kde chtěl docílit svých záměrů a kde je nechat na nás. Při jednání dostal na výběr i několik kalichů pro papežovu mši a neomylně sáhl po modře smaltovaném. Jednání s ním byla skvělá zkušenost.
Další živou vzpomínkou je svítání v areálu u letiště těsně před mší Benedikta XVI., kde jsem byl jako jeden z prvních. Bylo svěží ráno, kolem pomalu přicházející lidé, šepot, měnící se barva oblohy z tmavé do světla a východ slunce. O něco později pak příjezd papeže po kompoziční ose celého areálu od staré kapličky ke kotvě. To hlavní osobní přišlo poté, kdy jsem si čím dál více v sobě i kolem sebe uvědomoval duchovní plody této návštěvy.

 

A takto vypadal návrh na řešení plochy letiště Brno - Tuřany Marka Štěpána v roce 2009.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality