Biskupství brněnské

25. výročí kostela v Hustopečích

Ilustrace
22.9.2019

V neděli 22. září 2019 v 9.30 hodin bude v Hustopečích brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle předsedat slavnostní bohoslužbě při příležitosti 25. výročí posvěcení místního kostela sv. Václava.

Při mši bude udělována svátost biřmování. V 16.00 koncert ukončí slavnostní den koncert duchovní hudby katedrálního sboru Magnificat z Brna.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality