Biskupství brněnské

Připomenutí a oslavy událostí listopadu 1989

Ilustrace
15.11.2019

K připomenutí a oslavám 30. výročí revoluce v roce 1989, významného mezníku novodobých českých církevních dějin, přispěje Biskupství brněnské nabídkou několika zajímavých programů a akcí.

V pátek 15. listopadu 2019 v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla se bude po bohoslužbě v 17.30 hodin konat „Večer díků za svobodu“ – pásmo chval, díků a proseb s hudebním doprovodem. Program večera zakončí tradiční Nikodémova noc, kdy až do 22. hodiny budou moci zájemci v ztichlém chrámu setrvat v zamyšlení a osobní modlitbě.

V den výročí, v neděli 17. listopadu 2019 v 10.30 hodin bude brněnský diecézní biskup Mons. Vojtěch Cikrle předsedat slavnostní bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla. Při mši svaté zazní Dvořákova mše D dur op. 86, vystoupí Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská a Brněnský katedrální sbor Magnificat s varhanním doprovodem.
Téhož dne večer zazní v katedrále koncert duchovní hudby - Dvořákovo oratorium Svatá Ludmila op. 71.

V měsíci listopadu bude též v katedrále ke zhlédnutí připravena doprovodná výstava „Třicet let svobody v brněnských křesťanských dílech“, která mj. přiblíží zájemcům zbudování nových kostelů v Soběšicích a Žabovřeskách, představí rozestavěný chrám v Lesné či bystrcké ekumenické centrum Archa. V plném proudu jsou i přípravy tematické panelové diskuse, součástí programu bude i videoprojekce studentských snímků s rozhovory se zajímavými pamětníky a osobnostmi náboženského a společenského života.

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality