Biskupství brněnské

3+1 otázka pro otce Jakuba Holíka

Ilustrace
30.8.2019

Od 1. září 2019 se novým generálním vikářem v plzeňské diecézi stává současný farář u baziliky sv. Prokopa v Třebíči P. Jakub Holík. Ještě před odjezdem na nové působiště jsme otce Jakuba poprosili o malý rozhovor.

Otče Jakube, vnímáte nějaké rozdíly mezi brněnskou a plzeňskou diecézí?

Vezmu to opačně a nejdřív bych se rád zmínil o tom, co je stejné. V obou diecézích se učíme jako křesťané žít podle evangelia a své víry, jsou zde farnosti, řeholní komunity, různá hnutí a modlitební společenství, pracuje zde Charita i církevní školy, jsou zde struktury biskupského úřadu, v obou diecézích jsou dva biskupové, kněží a jáhnové. A také hodně práce před námi. Rozdíly jsou méně důležité a jsou v jiných počtech křesťanů a počtu farností. V brněnské diecézi je např. farností 451, v plzeňské 68.

Co je úkolem generálního vikáře?

Když jsem vysvětloval lidem můj nový úkol, používal jsem podobnosti se školou či firmou. Generální vikář je zástupcem ředitele, kterým je biskup, nebo také jakýmsi tajemníkem úřadu, kterým jsou služby biskupství. Stále ale zůstává knězem a i když nemá vlastní farnost, má podporovat a koordinovat život ve farnostech diecéze a starat se o dobrý život kněží a jáhnů, navštěvovat věřící ve farnostech, žít svou kněžskou identitu.

Co vás čeká v nejbližších dnech?

Poznávání každodenního ruchu v kancelářích plzeňského biskupství, což jsou různé porady, návštěvy, jednání, a také výjezdy do farností, kde se budu seznamovat s kněžími v jejich přirozeném prostředí. Jsem pozván v září na poutě do Blovic u Plzně a do Strážova u Klatov a 14. září pojedu na diecézní pouť do Teplé u Mariánských Lázní, kde se setkám s věřícími mé nové diecéze a kam se vydává také několik desítek farníků z Třebíče. Protože jsem ale také zvědavý na život v Plzni, chystám se do divadla a kina, na koncerty Plzeňské filharmonie nebo na plzeňský fotbal a hokej. A myslím, že budu i víc ochutnávat místní pivo.

Na co se ve své nové službě nejvíc těšíte?

Je to pro mne nová a nečekaná výzva, na kterou se připravuji asi čtyři měsíce, a teď v ní začínám žít. Těším se na spolupráci s otcem biskupem Tomášem a dalšími lidmi, těším se na inspiraci Ducha Svatého skrze různé podněty a spoléhám také na modlitby mnohých křesťanů z brněnské diecéze, zvláště z Třebíče a okolí, za diecézi na západě Čech, která jim teď bude možná trošku bližší díky mému „hostování“ v této části místní církve. A děkuji za mnohá přátelství a povzbudivá slova, která mě v tomto novém začátku provázejí. A za modlitby a požehnání nejen od otce biskupa Vojtěcha, ale od mnohých dalších.

Otče generální vikáři, děkuji za rozhovor a přeji hojnost Božích darů pro Vaši novou službu.


Související článek
https://www.biskupstvi.cz/2019-06-10-novym-generalnim-vikarem-plzenske-dieceze-bude-p-jakub-holik

 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality