Biskupství brněnské

Pozdrav poutníkům 16. diecézní pouti ve Žďáru

Ilustrace
30.8.2019

Milé sestry, milí bratři, milé děti,

Svatý otec Jan Pavel II. napsal ve svém „Listu rodinám“: "Volám mocí pravdy Ježíše Krista k člověku dnešní doby, aby pochopil, jakým velkolepým darem je manželství, rodina a život; jak velká nebezpečí představuje to, že se těmito skutečnostmi pohrdá a že se bere jen nepatrný zřetel na ty nejvyšší hodnoty, které jsou základem rodiny a důstojnosti člověka."

Ani v našich zemích dnešní doby nevidím jinou odpověď než tu, která byla křesťanským východiskem ze všech problémů a nepořádků ve světě i v samotné církvi kdykoliv v minulosti: SVATOST. Dnešní doba je velkou výzvou ke svatosti. K opravdovosti života, věrnosti evangeliu pro každého z nás a především pro ty, kteří žijí v manželství a v rodině. Z celého srdce děkuji vám všem, kteří se o to snažíte i přes všechny těžkosti, kterých je vždycky dost. Děkuji za vaše svědectví lásky a věrnosti, i když musíte denně zápasit se svými chybami i s nedostatky druhých. Děkuji za svědectví přijatých dětí, i když se možná tísníte v malém bytě a musíte si mnohé odříci, abyste vyšli s penězi. Děkuji za svědectví času darovaného jeden druhému a času darovaného Bohu při společné modlitbě. Díky za ochotu k odpouštění, k dávání i přijímání. Díky za vaše svědectví často nenápadného každodenního života i za všechny přijaté kříže. Děkuji za svědectví i vám všem, kteří jako babičky a dědečkové dokážete zpovzdálí sledovat rodiny nejen svých dětí a za ně nabídnout to, co vám možná někdy připadá nicotné, ale co přitom před Bohem má obrovskou moc.

A konečně děkuji za svědectví i všem mladým lidem, kteří berou vážně své křesťanství a chtějí prožít své mládí i období známosti opravdu čistě.

Vás všechny bych nazval blahoslavenými dnešní doby. Vaše svědectví je výzvou pro ostatní. Vaše svědectví dává tomuto světu naději.

Žehná Váš biskup Vojtěch

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality