Biskupství brněnské

V Brně – Líšni se začne stavět kostel

Ilustrace
17.9.2019

Po roce 1989 byl jako první kostel na území města Brna postaven kostel Panny Marie pomocnice křesťanů v Brně - Žabovřeskách, který 27. května 1995 posvětil brněnský biskup Vojtěch Cikrle. O dva roky později, 1. listopadu 1997, biskup Cikrle posvětil nový kostel Neposkvrněného početí Panny Marie s klášterem sester klarisek v Brně- Soběšicích. Ten se zároveň stal také prvním nově vybudovaným klášterem na území brněnské diecéze.

V současné době probíhá stavba kostela zasvěceného řeholní sestře bl. Restitutě v Brně- Lesné, pro který právě před deseti lety (27. září 2009) požehnal při své návštěvě jihomoravské metropole papež Benedikt XVI. základní kámen. Současně byl požehnán základní kámen pro již tehdy plánovanou realizaci kostela v Brně-Líšni.

Letos v únoru byla vyhlášena architektonická soutěž o návrh kostela Ducha Svatého v Brně-Líšni a posléze porota vybrala návrh Ing. arch. Jana Soukupa z Plzně.

Základní informace:

Předmětem soutěže byl návrh na novostavbu kostela v současné Horníkově ulici na pozemcích Římskokatolického farního úřadu v. Jiljí v Brně-Líšni.
Organizátor soutěže: Biskupství brněnské
Zadavatel a investor: Nadace pro radost v Brně-Líšni
Realizace stavby: předpokládané zahájení v roce 2020 – 2021, dokončení 2022 – 2023, první fází je stavba kostela, druhou fází stavba budovy fary.

Účastníci architektonické soutěže: osloveno bylo devět architektů, do soutěže se přihlásilo pět: Ing. arch. Soukup Jan, Ing. arch. Pleskot Josef, Ing. arch. Kolčák Marek, Prof. Ing. arch. Šindlar Jijí a Ing. arch. Parolek Petr.
Základní požadavky na návrh kostela: architektonické řešení kostela v návaznosti na budoucí farní budovu, komunikační spojení se stávajícím salesiánským střediskem, kapacita 300 sedících a 100 stojících účastníků bohoslužeb.

Hodnocení poroty: po prezentaci jednotlivých návrhů 19. června 2019 zasedla porota složená z odborníků, zástupců brněnského biskupství, investora a líšeňské farnosti. Diskutováno bylo nejen hledisko architektonické, ale také liturgické, teologické a ekonomické. Na základě hlasování byl vybrán návrh autora Ing. arch. Jana Soukupa. Diecézní biskup Vojtěch Cikrle rozhodnutí poroty dne 28. června 2019 potvrdil. Odhadovaná cena realizace stavby dle vybraného návrhu je cca 70 mil Kč.

Výstava návrhů: Architektonické návrhy je možné si prohlédnout na vystavených panelech v Diecézním muzeu (Petrov 1) ve dnech 15. až 23. srpna 2019 (kromě neděle) od 10.00 do 17.00 hodin, poté budou panely přesunuty do Líšně, kde si je od září mohou prohlédnout místní obyvatelé.

Pohled z venku

Pohled z kůru

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality