Biskupství brněnské

Pěší pouť za umělce na rozhraní tří diecézí

Ilustrace
28.7.2019

V neděli 28. července 2019 se uskuteční zahájení 13. ročníku Pěší poutě za umělce, která letos startuje v Poličce. Do cíle poutníci dojdou v pátek 2. srpna a následujícího dne bude letošní pouť ukončena slavením děkovné mše svaté od 9.00 hodin v kapli poutního místa Kalvárie.

Trasa tedy vede krajinou tří diecézí: královéhradecké, brněnské a olomoucké.

Zastaveními na trase v průběhu celého týdne budou Bystré, Svojanov, Olešnice, Kunštát, Boskovice, Letovice-Podolí, Velké Opatovice a Jaroměřice u Jevíčka s poutním místem Kalvárie. Náplň poutě, stejně jako předešlé roky, zve veřejnost k putování, ke slavení mše svaté a také ke kulturně-uměleckému programu. Ten nabídne setkání s významnými osobnostmi, které jsou spojeny s místy na trase a letos slaví výročí: patří mezi ně hudební skladatel Bohuslav Martinů, básník František Halas, kněz Ladislav Kubíček a kardinál Tomáš Špidlík, SJ. Před cílem by měl do Velkých Opatovic zavítat místní rodák a emeritní pomocný olomoucký biskup Josef Hrdlička a rodák z nedalekého Jevíčka P. František Lízna, SJ.

Dalšími hosty, kteří přislíbili svou účast, jsou br. Radek Navrátil, kapucín, který coby rodilý Poličan věnoval svou závěrečnou práci svého studia na olomoucké teologické fakultě křesťanskému rozměru díla B. Martinů, dále houslové DUO LYRICO z Brna (Markéta a Štěpán Graffe), interpreti skladeb B. Martinů, manželé Ilčíkovi z Dubňan, blízcí přátelé o. Ladislava, Miroslava Vítková z Boskovic zabývající se životem a dílem kardinála Špidlíka.

A protože smyslem pouti je vždy vycházení směrem ven, někam a za někým putovat s určitým úmyslem a protože papež František v letošním roce akcentoval misijní úkol církve, tedy vycházet z církve ven do světa a přinášet dobrou zvěst, že Kristus vstal z mrtvých, ukázalo se jako vypovídající motto osmý verš z šesté kapitoly proroka Izaiáše: „Koho mám poslat, kdo nám půjde? Řekl jsem: Zde jsem, mne pošli!

Informace o programu 13. ročníku Pěší poutě za umělce budou k dispozici na webových stránkách KulturaSlova.cz, www.ado.cz a na dalších webových stránkách míst na trase i na webu mediálních partnerů. Případné dotazy a informace vám podá hlavní organizátorka Martina Pavlíková z Centra pro kulturu Arcibiskupství olomouckého na čísle 587 405 402 nebo na e-mailové adrese pavlikova.martina@ado.cz

Plakát
Program

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality