Biskupství brněnské

Na Velehradě ocenili také Růženu Fialovou z Brna

Ilustrace
8.7.2019

Při slavnostní bohoslužbě na Velehradě byla 5. července 2019 oceněna také zakladatelku hnutí Modlitby matek v České republice paní Růžena Fialová, která obdržela Pamětní medaili České biskupské konference.

Modlitby matek byly založeny v roce 1995 v Anglii, kde se ženy začaly společně modlit za své děti a vnoučata. Během modlitby poznaly, že Pán Ježíš chce, aby matky odevzdávaly své děti do Jeho rukou, aby On mohl působit v jejich životech a zmírnit tak bolesti matek. Jejich iniciátorkou v ČR je paní Růžena Fialová, která pochází z Hustopečí nad Bečvou. Vystudovala střední hotelovou školu v Opavě a poté Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích. V roce 1968 se přestěhovala krátce do Prahy, kde pracovala v oboru soudního lékařství. Po roce odjela spolu s manželem na jeden rok do Japonska a postupně se jim narodilo šest dětí. Pracovala ve výzkumném ústavu textilním v Brně a posledních deset let před důchodem učila na středním odborném učilišti také v Brně, kde žije dodnes. Sametová revoluce byla pro ni velkým zlomem, jelikož také pocítila velikou touhu sloužit církvi. V roce 1995 se prostřednictvím komunity Emanuel v Brně setkala se Veronikou Williams, zakladatelkou Modliteb matek v Anglii, které ji velmi oslovily. Rok poté tedy byly založeny Modlitby matek v ČR, která se tak po Anglii stala první zemí na světě, kam se toto hnutí křesťanských matek rozšířilo. Postupně se pak přidalo dalších více než 120 zemí na celém světě.

Přehled všech oceněných zde:
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/190703kdo-jsou-drzitele-oceneni-cbk-pro-rok-2019
 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality